5-tarifni sistem obračunavanja električne energije: pasti in rešitve

5-tarifni sistem obračunavanja električne energije: pasti in rešitve

S 1. julijem 2024 bo začel veljati nov tarifni sistem obračunavanja električne energije, ki se izključno osredotoča na omrežnino. Naloga novega tarifnega sistema je spodbujanje uporabnikov, da z modulacijo svoje porabe prispevajo k optimizaciji distribucijskega in celotnega elektroenergetskega sistema. Glavni cilj pa je doseči razbremenitev omrežja v obdobjih največje obremenitve glede na porabo električne energije in moči.

Uporabnik bo imel možnost prilagajanja svoje porabe tako v smislu moči kot tudi porabljene električne energije, kar mu bo omogočilo prihranke.

Nov tarifni sistem za obračunavanje električne energije

Glavne lastnosti novega tarifnega sistema so:

  • obračun na podlagi 15-minutnih vrednosti,
  • uvedba dveh sezon: višje med novembrom in februarjem ter nižje med marcem in oktobrom,
  • pet časovnih blokov,
  • razlikovanje med dogovorjeno in presežno obračunsko močjo.

Spremembe, ki jih prinaša ta inovativni sistem, zajemajo vse uporabnike, tako gospodinjstva kot tudi poslovne odjemalce. Predstavljajo ekonomski, zakonodajni, tehnološki in družbeni izziv.

Obračun omrežnine bo tudi v prihodnje temeljil na diferenciaciji glede na moč in energijo. Tarifne postavke omrežnine za obračunsko moč in energijo se bodo spreminjale glede na posamezen časovni blok. Najvišje bodo v obdobjih največje obremenitve omrežja, medtem ko bodo v manj obremenjenih obdobjih nižje.

Časovni blok B
Obdobje 1 2 3 4 5
Višja sezona Delovni dan

7.00 do 14.00

16.00 do 20.00

6.00 do 7.00

14.00 do 16.00

20.00 do 22.00

0.00 do 6.00

22.00 do 24.00

Dela prost dan

7.00 do 14.00

16.00 do 20.00

6.00 do 7.00

14.00 do 16.00

20.00 do 22.00

0.00 do 6.00

22.00 do 24.00

Nižja sezona Delovni dan

7.00 do 14.00

16.00 do 20.00

6.00 do 7.00

14.00 do 16.00

20.00 do 22.00

0.00 do 6.00

22.00 do 24.00

Dela prost dan

7.00 do 14.00

16.00 do 20.00

6.00 do 7.00

14.00 do 16.00

20.00 do 22.00

0.00 do 6.00

22.00 do 24.00

Ure dneva

Kakšne izzive prinaša 5-tarifni sistem obračunavanja za uporabnike?

Stroški električne energije za porabnike se bodo različno spremenili glede na njihovo porabo, predvsem pa bodo stroški zelo odvisni od profila porabnika.

Hišni odjemalci z velikimi špicami v porabi (toplotna črpalka, električni avto, …), ki dosežejo visoke obračunske moči (>10 kW), bodo sedaj za obračunsko moč plačevali precej več, kot so prej. Tako bodo takšni porabniki primerni za vgradnjo baterijskih hranilnikov. Odjemalci brez velikih špic v porabi pa bodo sedaj plačevali manj.

V segmentu industrije pa bodo visokoenergetski porabniki priklopljeni na srednjo in visoko napetost in bodo sedaj plačevali od 3 do 4-kratnik cene za omrežnino ter obračunsko moč, saj se njihova moč sedaj meri 24/7.

Primer gibanja špic porabe električne energije

Na boljšem pa bodo porabnik z ugodnim profilom porabe, ki pa bodo pri omrežnini lahko tudi prihranili. Namreč, z nižjo močjo in porabo pozimi ter višjo porabo poleti, bodo za omrežnino plačevali tudi do dvakrat manj.

Kakšen je lahko mesečni/letni prihranek pri stroških električne energije?

Predstavljamo vam letni prihranek pri stroških električne energije na primeru, ki ga sestavlja: stanovanjska hiša, priključna moč 14 kW, vgrajena toplotna črpalka, net metering solarna elektrarna 7,2 kW, hranilnik električne energije 5 kW, kapaciteta hranilnika 12,4 kWh.

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5
Dogovorjena moč 12,1 kW 13,1 kW 13,1 kW 13,2 kW 13,1 kW
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5
Znižana dogovorjena moč 5 kW 5 kW 5 kW 5 kW 5 kW

Letni strošek dogovorjene obračunske moči znaša z DDV 420,81 €.
Letni strošek znižane obračunska moči znaša z DDV 167,41 €.

Tako je lahko skupni letni prihranek s hranilnikom električne energije kar 253,4 €.

Kalkulator samozadostnosti energetske oskrbe

Z zelo uporabnim spletnim orodjem Kalkulator samozadostnosti energetske oskrbe si lahko preprosto izračunate, kakšen delež samozadostnosti lahko dosežete glede na svoje potrebe in proizvodnje električne energije.

Samozadostni kalkulator

Deleži energetske porabe predstavljajo delež proizvedene sončne energije, ki jo porabnik električne energije porabi ali pa gre le-za za polnjenje baterijskega hranilnika. Večji kot je delež lastne porabe, manj proizvedene PV energije se dovaja v omrežje.

Samozadostnost sistema predstavlja delež porabe električne energije, ki jo zagotavljata fotonapetostni sistem ter baterijski hranilnik. Večji samozadostnosti pripomore bodisi sočasna neposredna poraba proizvedene sončne energije bodisi praznjenje baterije. Višja kot je stopnja samoozadostnosti, manj energije se črpa iz električnega omrežja.

Vir: NGEN*

* Kalkulator je informativne narave in ni zavezujoč. Za morebitne nepravilnosti v izračunih, podjetje NGEN d.o.o. ne prevzema odgovornosti.

Razlaga

Porabnik s sončno elektrarno in neto meritvami lahko z uporabo hranilnika za znižanje obračunskih moči v predstavljenem primeru prihrani 253 € letno. Skupna količina energije, ki jo predstavljajo presežki znižane moči, znaša samo 258 kWh. To predstavlja 17 ciklov hranilnika električne energije v celotnem letu. Razliko med močjo hranilnika in maksimalno presežno močjo (maksimalno 3,2 kW), ki se pojavi nekajkrat letno znižamo z izklopom oziroma zamikom delovanja toplotne črpalke. Zadošča zamik delovanja za 15 minut. Dodaten prihranek v manjši vrednosti je možen z dodatnim nižanjem blokov v obdobju nižje sezone do minimalne moči 3,8 kW, kar omogoča maksimalni dodaten prihranek v višini 13 €.

Partnerstvo med Rexel in NGEN

Ponosno predstavljamo partnerstvo Rexela s podjetjem Ngen, ki označuje prelomno točko v naši zgodovini in bo pomenil konkreten preskok našega podjetja v svetu energetike. Ngen velja za pionirja naprednih rešitev v energetiki, njihove rešitve in produkti pa segajo na globalno raven.

Vizija podjetja Ngen je uresničiti popolno digitalizacijo in decentralizacijo evropskega energetskega sistema. Cilj je slediti uvajanju novih tehnologij iz obnovljivih virov ter zmanjšati ogljični odtis. Rešitve Ngena omogočajo neposredno medsebojno sodelovanje med proizvajalci, distributerji, prenosnim sistemom in odjemalci na vseh nivojih, kar posledično vodi v optimizacijo porabe in povečanje energetske neodvisnosti.

Ngen s svojimi programskimi rešitvami omogoča aktivno sodelovanje med prosumerji – odjemalci in proizvajalci električne energije. Uporabnikom ponuja celovite rešitve za postavljanje hranilnikov električne energije in sončnih elektrarn. Tako lahko vsak uporabnik postane aktiven del energetskega sistema.

V sklopu novega strateškega partnerstva smo skupaj razvili rešite, ki bodo v prihodnje bistveno prispevale k učinkovitemu in enostavnemu upravljanju porabe električne energije in polnilne infrastrukture za električna vozila, predvsem s poudarkom na rešitvah za profesionalne uporabnike in podjetja. Tako bomo svojim poslovnim partnerjem in širše v prihodnje lahko ponudili dve novi rešitvi SG Connect in xReCharge.

SG Connect – rešitev upravljanja porabe in hranjenja električne energije

SG Connect

Rešitev SG Connect in hranilnik energije nudita uporabnikom izjemno priložnost za zmanjšanje stroškov, povezanih z omrežnino in priključno močjo, kar dosežejo z omejitvijo svoje največje porabe moči iz omrežja in prilagajanjem glede na trenutne potrebe. Ta prilagodljivost v odjemu omogoča, da se stroški za uporabo električnega omrežja – omrežnina, znatno zmanjšajo.

Tako prilagajanje pomeni, da lahko uporabniki izberejo nižjo priključno moč, kar zmanjšuje stroške, ki so določeni na podlagi najvišje zabeležene porabe moči v določenem obračunskem obdobju. S tem, ko zmanjšajo svojo največjo porabo moči iz omrežja, ne samo da znižujejo svoje stroške omrežnine, ampak tudi prispevajo k zmanjšanju obremenitve električnega omrežja.

Ngen in Rexel nudita ugodno in kakovostno izvedbo sistema sončne elektrarne in hranilnika električne energije na ključ. Upravljanje s sistemom je izjemno enostavno, preko sodobne in učinkovite aplikacije. Tako vam s sistemskimi storitvami in dobavo energije preko sekundarne regulacije omrežja omogoča prihranke. Za servisno in ostalo pomoč vam je na voljo podporni center dosegljiv 24/7, celoten ekosistem pa se konstantno nadgrajuje in izboljšuje.

xReCHARGE – rešitev postavitve in upravljanja polnilne infrastrukture »na ključ«

xReCHARGE je celostna platforma za polnjenje vaših električnih vozil. V sklopu celovite storitve vam nudimo postavitev, zagon ter tudi vzdrževanje EV polnilnic. Vse se začne z montažo, ki jo uredijo naši pooblaščeni inštalaterji. Poleg strokovne namestitve opreme pa skrbijo tudi za njeno dolgoročno delovanje.

Tako imate možnost usmerjanja energije iz lastne sončne elektrarne neposredno v polnilnico. Obenem lahko dinamično polnite ali združujete večje število polnilnic na eni lokaciji. Celotno upravljanje in nadzor vam je enostavno na voljo preko protokola OCPP, ki ponuja tudi modularni plačilni sistem z vrsto možnosti nastavitev zaračunavanja polnjenj.

Deli objavo na...

Nadaljujte z branjem

Sorodne objave