Rexel logotip
Rexel logotip
Rexel logotip

Zelena energija

Zelena energija2023-06-29T16:22:37+02:00

Samooskrba z električno energijo je že danes popolnoma realna. V Rexelu smo pripravljeni na prihodnost, ki bo temeljila na obnovljivih virih energije (OVE), zato vam že zdaj z našim znanjem in izkušnjami lahko ponudimo celovite rešitve in izdelke za vaše projekte na področju zelene energije.  Poskrbimo za idejno zasnovo, načrtovanje, projektno dokumentacijo, pridobivanje nepovratnih sredstev (subvencij), eko kreditov, strokovno izvedbo in vzdrževanje sistemov za samooskrbo z obnovljivimi viri energije.

zelena energija

Zakaj izbrati Rexel?

Rexel vam ponuja vse izdelke na področju zelene energije, in to po konkurenčnih cenah. V našem prodajnem naboru opreme so vam na voljo različni cenovni razredi izdelkov različnih dobaviteljev z garancijo tudi do 25 let. Na ta način se lahko prilagodimo vašim individualnim zahtevam glede cen, želene opreme, tehnologije in garancijske dobe sistemov za samooskrbo z obnovljivimi viri energije. S svojim znanjem in široko ponudbo izdelkov vam omogočamo, da pri nas najdete optimalno rešitev.

vprašanja in odgovori

FAQ – Pogosta vprašanja in odgovori

Področje samooskrbe z energijo je v zadnjem obdobju postalo še posebej aktualno. Na najbolj pogosta vprašanja in dileme na tem področju odgovorjamo že na tem mestu. Ker je vsak projekt samooskrbe z energijo specifičen in mora odgovoriti na vaše potrebe, pa vam naši strokovnjaki vedno z veseljem svetujejo, kakšna je optimalna rešitev za vaš objekt, zato ne odlašajte, če imate kakšno vprašanje zanje.

Kaj pa garancija in življenjska doba sončne elektrarne za samooskrbo?2022-09-22T15:43:53+02:00

Garancija na module in razsmernike je 15 let, na elektroniko modula (optimizator) pa 25 let. V ponudbi imamo tudi mikro-inverterje s 25-letno garancijo. Pričakovana življenjska doba celotne sončne elektrarne je 30 let. Dodatno imajo moduli garancijo na padec moči, in sicer v 25 letih na 85 % prvotne moči.

Ali s postavitvijo sončne elektrarne tvegamo večjo požarno ogroženost objekta?2022-09-29T14:11:48+02:00

Ne. Elektrarna ima elektroniko na ravni modula. Elektronika uravnava delovanje modulov, zaznava napake, kratke stike in zazna pregrevanje spojev konektorjev. Ob tvegani napaki se elektrarna samodejno ustavi. Ob ustavitvi pa elektronika na ravni modula poskrbi za izklop DC napetosti in je posledično tak objekt varno gasiti tudi z vodo, saj je v sončni elektrarni samo še mala in varna napetost.

Ali je smiseln nakup elektrarne, če imamo ogrevanje na toplotno črpalko?2022-09-22T15:42:58+02:00

Da. Večja kot je poraba električne energije, večji smisel ima nakup sončne elektrarne za samooskrbo. Izračuni kažejo, da se pri večjih elektrarnah naložba lahko povrne že v 6 letih. Pri manjših elektrarnah pa se doba vračanja naložbe lahko podaljša do 10 let. Če imate manjšo porabo električne energije, vam svetujemo, da poleg elektrarne z dodatno naložbo povečate tudi porabo. Primer dobre prakse je nakup električnega vozila, nakup toplotne črpalke za ogrevanje ali nakup klimatske naprave za ogrevanje v prehodnih obdobjih.

Ali lahko postavimo elektrarno po sistemu neto meritev moči večje od 11 kW?2022-09-22T15:42:26+02:00

Da. Uredba o neto meritvah omogoča postavitev večje elektrarne, pri čemer pa je treba upoštevati, da je sončna elektrarna omejena na oddajo v omrežje, ki v nobenem primeru ne sme biti večje od 11 kW. Sončna elektrarna večjih moči je smiselna pri večji in stalni porabi. Za konkretne izračune pa lahko kontaktirajte naše svetovalce.

Ali imam kot uporabnik sončne elektrarne elektriko, če je omrežje izpadlo, zunaj pa sije sonce?2022-09-22T15:41:24+02:00

Ne. Uporabnik v takem primeru nima električne energije. Elektrarna se ob izpadu električne energije sama varnostno ustavi v nekaj milisekundah. Na željo uporabnika se lahko dokupi baterijski sistem in se lahko v kombinaciji z njim razsmernik nastavi na otočno obratovanje.

Ali lahko sončno elektrarno za lastno rabo postavi tudi podjetje?2022-09-22T15:40:36+02:00

Da. Sistem neto meritev je namenjen vsem malim odjemalcem, torej fizičnim in poslovnim porabnikom, katerih priključna moč je enaka ali manjša od 43 kW, oziroma imajo priključne varovalke 3 x 63 A ali manjše.

Kaj je sistem neto merjenja in kako deluje?2022-09-22T15:40:09+02:00

Uredba, ki opredeljuje neto merjenje, določa, da se viški električne energije v brezplačno hrambo posodijo SODU (sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja). Zato se elektrarna priklopi na interno omrežje hišne inštalacije. Obstoječi števec električne energije mora omogočati dvosmerno merjenje električne energije in se po potrebi zamenja z novim. Elektrarna podnevi oddaja viške v omrežje in uporabnik lahko te viške ponoči potroši. Interval neto meritev je 1.1. – 31.12. V primeru, da je uporabnik porabil več energije, kot jo je proizvedel, manjkajočo energijo doplača. V nasprotnem primeru, ko uporabnik odda več energije, kot jo je porabil, se višek električne energije brezplačno podari dobavitelju električne energije. Uporabnik zaradi poenostavitve preide na eno tarifno merjenje. Vsak oddani kilovat pa se prejme nazaj kot kilovat brez dodatnih stroškov. Omrežnina se na vrnjene kilovatne ure ne zaračunava. Viški električne energije, pridobljene med poletjem, se lahko potrošijo pozimi, zaračunava pa se priključna moč.

Rexel novosti zelena energija

Go to Top