Rexel logotip
Rexel logotip
Rexel logotip
Trajnostna izbira2023-12-19T12:49:33+01:00

Skupaj lahko izberemo bolj trajnostno prihodnost

Skupaj lahko izberemo bolj trajnostno prihodnost

Skupaj lahko izberemo bolj trajnostno prihodnost

Zagotavljamo vam izbor izdelkov za trajnostno prihodnost

Ko gre za podnebne spremembe in trajnostni razvoj, pomanjkljivi in polovičarski ukrepi ne pridejo v poštev. Zato kot globalni distributer izdelkov in rešitev na področju elektrifikacije, družba Rexel ponovno potrjuje svojo zavezanost za boljši jutri z novo iniciativo “Trajnostna izbira“, katera zajema premišljen izbor trajnostnih izdelkov in rešitev, ki bodo pomagali izpolniti vaše potrebe in predvideti prihodnje zakonodajne spremembe. To je področje, ki je zahtevno že danes in bo še bolj zahtevano jutri.

Odkrijte našo Trajnostno izbiro

Kot dolgoletni partner na področju elektrifikacije in energetske učinkovitosti si nenehno prizadevamo narediti vaše delo lažje, učinkovitejše in bolj trajnostno. Danes si to še bolj prizadevamo z našimi Izdelki za trajnostno prihodnost, da vam ponudimo najbolj trajnostne izdelke (z najmanjšim vplivom na planet, ki spoštujejo etične vrednote in prispevajo k energetskemu prehodu).

Smo na začetku naše poti. V prihodnje bomo vedno bolj zahtevni pri kriterijih izbire in vam bomo pomagali izbrati prave izdelke priznanih blagovnih znamk za vsakodnevne potrebe pri vašem delu.

Prepoznajte naše izdelke za trajnostno prihodnost na enostaven način

Povsem preprosto: ko iščete izdelke v spletni trgovini Rexel, boste opazili ikono Trajnostna izbira na vseh Izbranih izdelkih. Isto ikono najdete tudi v opisu izdelka, kjer boste našli kriterije, zaradi katerih je bil izdelek izbran kot Izdelki za trajnostno prihodnost.

Ta oznaka vam pomaga prepoznati naš izbor izdelkov, ki izpolnjujejo trajnostne kriterije in omogočajo energetski prehod.

primer trajnostnega izdelka

Kriteriji iniciative bodo sčasoma postajali vse bolj zahtevni

Ker smo se morali odločiti, kateri izdelki iz naše ponudbe bodo zajeti v naboru Trajnostne izbire, smo opredelili sledeča stroga merila:

kriterij 1
Zavezanost dobaviteljev

Izdelki dobaviteljev, ki so podpisali našo zavezo trajnostnih dobaviteljev, so zavezani k zahtevnim družbenim in okoljskim standardom.

Obvezno
kriterij 2
Izdelki namenjeni energetskemu prehodu

Izdelki, ki s svojim delovanjem občutno prispevajo k zmanjšanju emisij CO2.

kriterij 3
Najboljši izdelki s posebno oznako EU eco-label

Izdelki, ki ustrezajo vsem potrebnim merilom za uporabo znaka EU Ecolabel.

kriterij 4
Najboljši izdelki z najnižjim okoljskim odtisom

Izdelki, ki zagotavljajo najnižji okoljski odtis v določeni kategoriji.

kriterij 5
Krožno gospodarstvo

Izdelki, ki so zasnovani za zmanjšanje odpadkov in spodbujanje krožnosti.

Primer izdelka, ki izpolnjuje naša izbirna merila

Drzen, napreden in razvijajoč se trajnostni program

Naša iniciativa “Trajnostna izbira” je napreden in stalen program, ki ga bomo izvajali tudi v prihodnjih letih, tako da bomo okrepili svoja merila glede na štiri kategorije, ki smo jih določili za reševanje okoljskih in družbenih izzivov.

Energetska učinkovitost
Prispevek k prehodu uporabnikov: prihranek energije, pametni sistemi, spreminjanje navad.

Energetska učinkovitost

Električna energija kot energija prihodnosti in močan vzvod v boju proti podnebnim spremembam pospešuje trajnostno preobrazbo družbe in spreminjanje navad glede porabe energije. Družba Rexel se sooča z izzivom energetskega prehoda, zato si deli veliko odgovornost z vsemi deležniki v elektroenergetski industriji. Kot ponudnik storitev in rešitev za upravljanje energije postavlja Rexel energetski prehod v središče svojega delovanja, s čimer potrjuje svoje ambicije in zavezanost razvoju trajnostne prihodnosti.

Krožno gospodarstvo
Usklajenost z načeli krožnega gospodarstva: trajnost, popravljivost izdelkov, možnost recikliranja.

Krožno gospodarstvo

Dolga življenjska doba in popravljivost izdelkov in možnost recikliranja so ključni dejavniki, ki bodo zagotovili dolgoročno trajnost izdelkov, ki jih prodajamo. Naš cilj je torej spodbujati krožne izdelke, ki prispevajo k bolj trajnostnemu in z viri gospodarnemu gospodarstvu z zmanjšanjem porabe surovin, spodbujanjem ponovne uporabe in recikliranja materialov ter izpolnjevanjem prihodnje zakonodaje za boljši svet.

Ogljični odtis
Vpliv na okolje in družbo v celotnem življenjskem ciklu: emisije CO2, poraba virov.

Ogljični odtis

Od enega konca vrednostne verige do drugega želimo biti sposobni zmanjšati svoje emisije CO2 ter emisije naših partnerjev, strank in končnih uporabnikov. Pri tem je ena od prednostnih nalog družbe Rexel delovati kot voditelj in svetovalec za naše uporabnike, da si olajšajo sprejemanje nizkoogljičnih rešitev za trajnostno prihodnost.

Odgovornost vzdolž vrednostne verige
Spremljanje koristi in tveganj vzdolž vrednostne verige: odpornost, socialne ugodnosti, pošteno plačilo, etika in zakonitost.

Odgovornost vzdolž vrednostne verige

Zagotavljanje učinkovite in dolgoročne trajnosti zahteva popolno vizijo vzdolž celotne vrednostne verige.

  • Kakšne so posledice naših odločitev za naše stranke, naše dobavitelje in naše zaposlene?
  • Ali naša politika prinaša resnične družbene koristi?
  • Ali ljudje v naši vrednostni verigi prejemajo pošteno plačilo?
  • Ali so osnovna etična načela v celoti spoštovana na vseh stopnjah vrednostne verige?
  • Ali smo ves čas popolnoma skladni z zakonodajo in vladnimi predpisi?

Rexel kot globalni distributer nenehno vpliva na trajnostne prakse in jih spodbuja v celotni vrednostni verigi.

0
Lansiranje iniciative “Trajnostna izbira” leto 2023

pospešitev naše svetovalne vloge v prihodnjih letih, na stičišču med strankami in proizvajalci

0%
Zavezanosti dobaviteljev, ki so podpisali našo zavezo

cilj 2023 (na nivoju skupine)

iniciativa
Iniciativa, ki jo izvajamo po vsem svetu
trajnostni izdelki

Se sliši “elektrifikantno”?
Pridružite se nam pri ustvarjanju trajnostne prihodnosti!

Z iniciativo “Trajnostna izbira” vam želimo pomagati pri ozaveščeni izbiri trajnostnih izdelkov in skupnem sodelovanju na poti proti bolj trajnostni prihodnosti.

Do leta 2050 želimo postati ogljično nevtralni. Skupaj z vami nam to lahko uspe.

Vaša vprašanja, naši odgovori

Zakaj ekološka embalaža ni med merili iniciative “Trajnostna izbira”?2023-12-01T14:36:13+01:00

Izbor temelji na merilih trajnosti in ne na ceni. Trajnostni izdelki so lahko včasih – vendar ne vedno – dražji od podobnih izdelkov zaradi različnih proizvodnih metod, materialov ali dražjih tehnologij. Ti izdelki pogosto zagotavljajo dolgoročne koristi, kot so prihranek energije, vzdržljivost in manjši vpliv na okolje, kar pomeni večjo vrednost in nižje skupne stroške lastništva v njihovi življenjski dobi.

Ali so izdelki iniciative Izdelki za trajnostno prihodnost dražji?2023-12-01T14:35:47+01:00

Izbor temelji na merilih trajnosti in ne na ceni. Trajnostni izdelki so lahko včasih – vendar ne vedno – dražji od podobnih izdelkov zaradi različnih proizvodnih metod, materialov ali dražjih tehnologij. Ti izdelki pogosto zagotavljajo dolgoročne koristi, kot so prihranek energije, vzdržljivost in manjši vpliv na okolje, kar pomeni večjo vrednost in nižje skupne stroške lastništva v njihovi življenjski dobi.

Zakaj imate izdelke, ki niso del iniciative Izdelki za trajnostno prihodnost v vaši ponudbi?2023-12-01T14:36:46+01:00

Prepričani smo, da je naša vloga distributerja, ki je vmesnik med strankami in proizvajalci, ključna pri reševanju današnjih izzivov. Zaradi nujnosti situacije in vedno večjega povpraševanja naših strank pospešeno delujemo v smeri lansiranja te iniciative. Čeprav vse svoje izdelke izbiramo s strokovnim znanjem, so izdelki z ikono Izdelki za trajnostno prihodnost izpolnili dodatna zahtevna merila glede trajnosti. Smo na začetku zahtevnega in ambicioznega pristopa, ki nas bo sčasoma pripeljal do ponudbe vedno bolj trajnostnih izdelkov. To bo mogoče le s skupnim in usklajenim delovanjem celotne vrednostne verige (končni uporabniki, kupci, Rexel in dobavitelji).

Rexel z iniciativo “Trajnostna izbira” krepi svojo zavezanost podpori pri soočanju z izzivi trajnostnega prehoda. Odkrijte naše druge storitve in rešitve, ki omogočajo trajnostno prihodnost.

Naše zaveze

Rexel kot zagovornik storitev in rešitev za upravljanje z energijo postavlja energetski prehod v središče svojega delovanja, s čimer potrjuje svoje ambicije in zavezanost gradnji trajnostne prihodnosti.

trajnostno narava

Partner4Planet

Napredni program družbe Rexel z dobavitelji za trajnostni načrt

Go to Top