Opozorilo v zvezi s prijavljanjem kršitev

POMEMBNO

Ta obrazec uporabite, kadar gre za opozorilo na RESNO ali NESPREJEMLJIVO kršitev.

Za prijavo vam je na voljo več poti: ta profesionalni obrazec za opozorilo, vaš neposredni ali posredni vodja, služba človeških virov, korespondent za etiko ali odgovorna oseba za skladnost v Rexel Slovenija. Vse prijave bodo obravnavane zaupno in v skladu s postopkom, opisanim v Etičnem kodeksu. Uporabo etične dežurne linije in ravnanje z opozorili nadzoruje Etični odbor Rexel.

Če imate enostavno vprašanje ali skrb, vas vabimo, da se posvetujete s pristojnimi v Skupini Rexel in se o zadevi odkrito pogovorite. Tudi tretja stranka, s katero ima Rexel stike, in drugi deležniki lahko uporabijo navedeni obrazec, kontaktirajo korespondenta za etiko ali odgovornega za skladnost v Rexelu.

Kontaktni podatki

Pri tej prijavi želim ostati anonimen:
Podatek ne bo javno objavljen.
Podatek ne bo javno objavljen.
Podatek ne bo javno objavljen.
Praksa etičnega vodnika zadeva: *
Možnih je več izbir

* Vaše opozorilo mora obsegati dovolj elementov, da odgovarja na naslednja vprašanja: Kakšen incident želite prijaviti? Kje oz. na kateri lokaciji se je incident zgodil? Gre za enkraten dogodek ali za del serije dogodkov? Se je incident že zgodil? Kako ste odkrili incident? Je bilo ukrenjeno kaj, da bi se incident končal ali da bi se ga preprečilo?

Maksimalna dovoljena velikost datoteke je 64 MB.

Ta postopek prijavljanja kršitev vključuje obdelavo osebnih podatkov, ki jo nadzira Rexel Développement S.A.S. Ob upoštevanju Referenčnega dokumenta, ki se nanaša na obdelavo podatkov, namenjeno postopku profesionalnega prijavljanja kršitev, ki ga je objavil francoski organ za varovanje podatkov, se zbrani osebni podatki ne bodo hranili dlje od dveh (2) mesecev po zaključku postopkov preverjanja. V primeru disciplinskih ali sodnih postopkov se bodo hranili v obdobju trajanja teh postopkov. Če opozorilo ne bo več sodilo v ta obseg, bodo čimprej izbrisani. Prejemniki teh podatkov so člani Etičnega odbora Rexel in, v kolikor to pride v poštev, vse osebe, ki so ustrezno pooblaščene, da se z njimi seznanijo, na strogo zaupen način. Skladno z veljavnim zakonom lahko uveljavljate svojo pravico do dostopanja, brisanja, omejevanja in popravljanja svojih osebnih podatkov ter nasprotujete iz upravičenega razloga, nasprotujete njihovi obdelavi tako, da kontaktirate odgovorno osebo za varovanje podatkov na data.protection@rexel.com ali dpc@rexel.si. Te podatke je, če je to potrebno, mogoče posredovati preko meje v druga podjetja Skupine Rexel, ki jih zadeva postopek prijavljanja kršitev, skladno s standardi varovanja in varnosti, kot jih definira evropska zakonodaja, ki velja za nadzornika podatkov. V primeru transferja v državo, ki ne nudi enakovredne stopnje zaščite glede na veljavni zakon, bo nadzornik podatkov zagotovil uveljavitev priznanih mehanizmov zaščite, kot sledi iz te zakonodaje.

OPOZORILO SAMO ZA ZAPOSLENE V REXELU:

Zaposleni v Rexel, ki je podal opozorilo na osnovi suma, nesebično in v najboljši veri, ne more biti predmet disciplinskih ukrepov ali povračilnih ukrepov iz tega naslova. Z izrazom „v najboljši veri“ je mišljeno, da je v trenutku, ko je bilo opozorilo podano, prijavitelj kršitve verjel, da je podana informacija celovita, poštena in točna, celo če so kasnejši dogodki razkrili, da je bilo opozorilo neosnovano. Če zaposleni ugotovi, da je opozorilo neupravičeno, mora o tem takoj obvestiti Rexel. Z izrazom „nesebično“ je mišljeno, da prijavitelj kršitve ravna v splošnem interesu in da ne pričakuje nobene koristi ali nagrade, v nobeni obliki, kot povračilo za svojo prijavo kršitve. Vsak „zaposleni v REXEL“, ki meni, da je potem, ko je prijavil kršitev, žrtev povračilnih ukrepov, kot je opredeljeno zgoraj, mora to prijaviti takoj. Klevetniške obtožbe ali opozorila, podani s slabim namenom, lahko povzročijo disciplinske ukrepe in pravne postopke.