Ne, vsi mednarodni in nacionalni standardi so ostali enaki. Uvedena so samo dodatna merila, ki postavljajo posamezen kabel ali vodnik v določen požarni razred, uvedena je še oznaka CE in Izjava o lastnostih (prej Izjava o skladnosti).