Res je, leta 2006 je CENELEC (evropska elektrotehnična organizacija za standardizacijo) začel s procesom pretvorbe standardov HD21 in HD 22 in posledično je bila leta 2014 objavljena skupina standardov EN 50525, ki so bili (prevedeni) izdani kot nacionalni standardi v državah članicah CENELEC. Kabli z licenco po HD 21 in HD 22 so ostali v veljavi do poteka licenc, zdaj morajo imeti licenco z referenčno oznako EN 50525. Standard zamenjuje in pokriva harmonizirane kable v vseh državah CENELEC. Predpisuje glavne zahteve za trdo-žilne in mehko-žilne kable v območju do 450/750 V. Sem spadajo: H03VV-F, H05VV-F, H05RR-F, H07RN-F, H05V-U/-K, H07V-U/-K, H01N2-D in podobni kabli in vodniki.