Če se le da, se tej kombinaciji izognite. V kombinaciji talnega in radiatorskega gretja vam toplotna črpalka pripravlja toploto na višji temperaturni ravni primerni za radiatorski ogrevalni krog. Za talno ogrevanje pa se dodaja hladna voda iz talnega gretja. V primeru samo talnega ogrevanja je zaradi večjega grelnega števila prihranek večji tudi za več kot 30%.