Da, električno vozilo lahko polnite doma s standardno gospodinjsko vtičnico (raven 1) ali z namestitvijo polnilne postaje (raven 2). Polnjenje na ravni 1 je počasnejše, vendar je lahko priročno za polnjenje čez noč (splošno ni priporočljivo zaradi izgub energije in same varnosti polnjenja). Polnilne postaje 2. stopnje omogočajo hitrejše polnjenje in so priporočljive za hitrejše polnjenje doma, zlasti za električna vozila z daljšim dosegom.