Uredba, ki opredeljuje neto merjenje, določa, da se viški električne energije v brezplačno hrambo posodijo SODU (sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja). Zato se elektrarna priklopi na interno omrežje hišne inštalacije. Obstoječi števec električne energije mora omogočati dvosmerno merjenje električne energije in se po potrebi zamenja z novim. Elektrarna podnevi oddaja viške v omrežje in uporabnik lahko te viške ponoči potroši. Interval neto meritev je 1.1. – 31.12. V primeru, da je uporabnik porabil več energije, kot jo je proizvedel, manjkajočo energijo doplača. V nasprotnem primeru, ko uporabnik odda več energije, kot jo je porabil, se višek električne energije brezplačno podari dobavitelju električne energije. Uporabnik zaradi poenostavitve preide na eno tarifno merjenje. Vsak oddani kilovat pa se prejme nazaj kot kilovat brez dodatnih stroškov. Omrežnina se na vrnjene kilovatne ure ne zaračunava. Viški električne energije, pridobljene med poletjem, se lahko potrošijo pozimi, zaračunava pa se priključna moč.