Vzdrževanje elektro omar opravlja elektro vzdrževalec kateri ima v vzdrževalnih pogojih zapisane točke letnih pregledov.