Zbiralčni sistemi se razlikujejo predvsem glede na tok, ki ga dovajajo do porabnikov. Za primer ima podjetje EAE v svojem programu 10 tipov zbiralk.