Kabli morajo biti označeni glede na lastnosti v primeru požara, na primer: Bca – s1, d0, a1; oznaka CE mora biti vidno, čitljivo in neizbrisno nameščena na proizvodu, etiketi, embalaži ali priloženem dokumentu. Poleg CE oznake mora biti navedeno še: zadnji dve številki letnice, ko je bila oznaka prvič nameščena na proizvod, podatki o proizvajalcu, enotna identifikacijska oznaka proizvoda, referenčna številka Izjave o lastnostih, veljaven standard, identifikacijska številka priglašenega organa, predvidena uporaba.