Življenjska doba s pravilnim vzdrževanjem in pravilno uporabo nima omejitve.