Glavna funkcija omare zaščita porabnikov (ožičenja) in ljudi pred dotikom z električnim tokom.