Z vgradnjo zaščitnih in kompaktnih bremenskih stikal izdelujemo manjše vgradne omarice in samostoječe omare do 1600 A tokovne obremenitve.