Kable ločimo glede na fleksibilnost vodnika (CU ali Al), ki ga določa standard IEC 60228. Trdožilni kabli imajo vodnike v razredu 1 in 2, mehkožilni pa vodnike v razredu 5 ali 6 (posebej fleksibilen vodnik). Trdožilni vodniki so značilni za kable iz germanskega področja (NYY, EYY), mehkožilni pa za kable iz romanskega področja (RV-K, FG16R16).