Prepričani smo, da je naša vloga distributerja, ki je vmesnik med strankami in proizvajalci, ključna pri reševanju današnjih izzivov. Zaradi nujnosti situacije in vedno večjega povpraševanja naših strank pospešeno delujemo v smeri lansiranja te iniciative. Čeprav vse svoje izdelke izbiramo s strokovnim znanjem, so izdelki z ikono Izdelki za trajnostno prihodnost izpolnili dodatna zahtevna merila glede trajnosti. Smo na začetku zahtevnega in ambicioznega pristopa, ki nas bo sčasoma pripeljal do ponudbe vedno bolj trajnostnih izdelkov. To bo mogoče le s skupnim in usklajenim delovanjem celotne vrednostne verige (končni uporabniki, kupci, Rexel in dobavitelji).