Kompenzacija jalove energije ETI

Kompenzacija jalove energije ETI

Objavil/a |Datum objave: 25. 05. 2022|Oznake: , , |

Kaj je jalova energija in kako jo manjšamo?

Električne naprave induktivnega značaja (motorji, transformatorji, dušilke, indukcijske peči, varilni aparati) prinašajo v električni sistem neželeno jalovo moč. Jalova moč nastane kot posledica faznega kota (f) med napetostjo in tokom. Pri bremenih induktivnega značaja je ta kot pozitiven, pri kapacitivnih pa negativen.

Zakaj jalova energija poveča naše stroške?

Jalova energija poleg našega omrežja, strojev in naprav dodatno obremenjuje tudi naš proračun, saj elektrodistributerji prekomerno jalovo moč v industriji posebej zaračunajo. Če faktor delavnosti ne dosega 0,95, nastane dodaten strošek. Če porabniki izboljšajo faktor delavnosti, zmanjšajo porabo jalove moči, s tem pa zmanjšajo navidezno moč, kar vodi v manjšo priključno moč, to pa v manjše stroške električne energije. Če na primer izboljšamo faktor delavnosti iz 0,8 na 0,9, izgube zmanjšamo kar za 26 %.

Trajnostni pristop k rabi energije kot vir prihrankov v podjetju

Kompenzacija jalove energije je ukrep posebne vrste energetskih prihrankov oziroma optimizacije rabe električne energije. Z njegovo pomočjo podjetja lahko izboljšajo izkoristek razpoložljive moči, razbremenijo omrežje, podaljšajo življenjsko dobo strojev in naprav in hkrati še prihranijo pri mesečnem strošku za elektriko.

Zakaj gre? V današnjih električnih omrežjih je vedno več asinhronskih motorjev, obločnih peči, varilnih aparatov, transformatorjev in podobnih naprav, ki predstavljajo induktivno breme. Električna energija, ki napaja takšne naprave, je sestavljena iz delovne oziroma aktivne moči in jalove oziroma reaktivne moči (energije). Preprosto povedano, jalova energija nastane z indukcijo v vodnikih / tuljavah in povzroči zaostajanje toka za napetostjo. Omenjene naprave za svoje normalno obratovanje dejansko potrebujejo tudi jalovo energijo, vendar pa jalov tok sam ni v fazi z napetostjo in zato ne proizvaja koristnega dela, ampak s pretakanjem energije dodatno obremenjuje omrežje in tako povzroča dodatne izgube. Povečan delež jalove energije tako v električnem omrežju predstavlja vedno večjo onesnaženost in slabšanje kakovosti električne energije.

Proizvodnja in prenos jalove energije tudi za elektrogospodarstvo nista gospodarna, zato ju skuša zmanjšati z izboljšanjem faktorja delavnosti v električnem omrežju. Faktor delavnosti predstavlja mero, ki pove kako dobro izkoristimo razpoložljivo moč. Želimo si, da bi bil ta faktor čim višji. Idealno bi bilo, da bi električna naprava predstavljala obremenitev čistega ohmskega bremena, pri čemer bi bila jalova moč na napravi nič in faktor moči 1. V realnem svetu je seveda le-ta manjši zaradi že prej omenjenih induktivnih in elektronskih bremen.

Kaj to pomeni za industrijskega porabnika?

Strošek delovne energije elektrodistribucije obračunajo po števcu, pri jalovi energiji pa se upošteva le tisti del, ki se prevzame pri faktorju delavnosti pod 0,95. Če faktor delavnosti presega 0,95, elektrodistribucijska podjetja ne zaračunajo podjetju jalove energije. Meja pri obračunu jalove energije je po svetu različna, vendar se v večini držav giblje okrog 0,95. Tako se spodbuja interna kompenzacija jalove energije, kar posredno pomeni povečanje prenosnih zmogljivosti v elektroenergetskih omrežjih.

Hkrati je za porabnike pomembno izboljšati faktor delavnosti tudi zato, ker morajo plačati priključno moč (kVA), kjer sta vključeni tako delovna kot jalova moč. Če porabniki izboljšajo faktor delavnosti, zmanjšajo porabo jalove moči, s tem pa zmanjšajo navidezno moč, kar vodi v manjšo priključno moč, to pa v manjše stroške električne energije. Če na primer izboljšamo faktor delavnosti iz 0,8 na 0,9, izgube zmanjšamo kar za 26 %.

Izboljšanje faktorja delavnosti je tako ena izmed najboljših naložb za zmanjšanje stroškov električne energije s kratko dobo vračanja investicije. Za zmanjšanje izgub, ki so povezane s prenosom energije, uporabljamo naprave za kompenzacijo jalove energije. Kompenzacijske naprave izboljšujejo faktor delavnosti in s tem kakovost električne energije, povečujejo učinkovitost omrežja, znižujejo stroške računa za električno energijo ter zmanjšujejo tudi vpliv na okolje.

Oglejte si izdelavo kompenzacijske naprave

Kako ugotoviti, ali bi bila vgradnja kompenzacije jalove energije za nas primerna?

Rešitve za kompenzacijo jalove energije so namenjene vsem, ki vsak mesec plačujete dodaten, nepotreben strošek jalove energije, ki je pod to postavko izkazan tudi na položnici za elektriko.

Primer vgradnje: Končar Elektroindustrija d.d.

Avtomatska 7% filtrska kompenzacijska naprava z močjo 2×400 kVAr je namenjena kompenzaciji jalove energije zaradi povečanja proizvodnih zmogljivosti v proizvodnji generatorjev in malih motorjev Končar Hrvaška.

Kompenzacija 2×400 kVAr je 16-nivojska in je ena največjih kompenzacijskih naprav, izdelanih v podjetju ETI Prostik, saj je ohišje kompenzacijske naprave sestavljeno iz dveh omar dimenzij 2000 mm x 1600 mm x 500 mm + 200 mm.

Jalova energija ETI
Deli objavo na...

Nadaljujte z branjem

Sorodne objave