Naše podjetje je del uspešne globalne trgovske družbe Rexel, vodilnega distributerja elektromateriala in opreme na svetu. Z več kot 70 letno tradicijo, se trudimo kar največ prispevati k racionalni rabi energije in s tem k boljši kakovosti življenja ljudi, ki jim ni tuja skrb za lastno okolje. Skrbimo, da so naši sodelavci enakovreden sogovornik našim kupcem, kot profesionalci na področju elektrotehnike in so sposobni nuditi vse potrebne informacije ter poiskati ustrezne rešitve. V oddelku financ iščemo dodatno osebo za zaposlitev. Vabimo vas, da oddate svojo ponudbo skupaj z življenjepisom KADROVSKI RAZPIS s pripisom FINANČNI REFERENT.

Odgovornost za:

 • dosledno izvajanje plačilne politike,
 • planiranje denarnih tokov in spremljanje valutnih rokov dobaviteljev,
 • razvoj novih plačilnih inštrumentov.

Strokovni sodelavec v oddelku Financ:

 • vodi, usklajuje in izvaja plačilni promet,
 • dogovarja se za skonte in plačilne pogoje,
 • usklajuje in sledi valutnim rokom kupcev glede na vezane posle ali valutne roke pri dobaviteljih,
 • načrtuje plačila dobaviteljem skladno z aktualnimi podatki,
 • pripravlja medsebojne verižne kompenzacije,
 • razvija nove plačilne inštrumente za izboljšanje procesov,
 • spremlja pogodbe in dogovorjene plačilne metode z dobavitelji,
 • sodeluje z bankami in ureja bančne garancije.

Za opravljanje dela pričakujemo:

 • poznavanje ERP,
 • poznavanje sistema Halcom,
 • poznavanje računovodskih in davčnih predpisov,
 • delovne izkušnje na podobnih delovnih opravilih,
 • znanje angleškega jezika,
 • znanje hrvaškega jezika je prednost,
 • obvladovanje dela z računalnikom, napredno poznavanje MS Office, masovno obvladovanje podatkov,
 • vozniško dovoljenje B kategorije,
 • željo in sposobnost za doseganje visoko zastavljenih ciljev,
 • natančnost, prodajno orientiranost, komunikativnost, samoiniciativnost, iznajdljivost, zanesljivost, sposobnost dela v timu.

Pri sodelavcih nas še posebej navdušuje:

 • želja in sposobnost za doseganje visoko zastavljenih ciljev,
 • komunikativnost in smisel za delo z ljudmi,
 • samoiniciativnost,
 • proaktivnost,
 • pripravljenost na spremembe,
 • pozitivna naravnanost,
 • timski duh.

Zavedamo se, da so zaposleni ključnega pomena za uspešnost podjetja, zato vam poleg zanimivega dela v prijetnem, urejenem, dinamičnem okolju z veliko možnostmi tako za strokovno izpopolnjevanje kot tudi za osebni razvoj ponujamo še:

 • plačilo premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,
 • plačilo premij za kolektivno nezgodno zavarovanje,
 • stimulativno finančno nagrado na kvartalnem nivoju,
 • letno nagrado za poslovno uspešnost,
 • regres v višini povprečne BRUTO plače v Republiki Sloveniji,
 • plačilo dodatka na stalnost,
 • možnost izobraževanj in usposabljanj,
 • mentorstvo ob zaposlitvi,
 • dodatne preventivne aktivnosti s področja skrbi za zdravje zaposlenih,
 • formalna in neformalna druženja,
 • ostale ugodnosti.

Zanesljivost zaposlitve zagotavljamo s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom.