Prednosti sončne elektrarne tudi brez NET Meteringa

Prednosti sončne elektrarne tudi brez NET Meteringa

Inovativni slovenski produkt SG Connect za učinkovito ter preprosto upravljanje porabe elektrike po uvedbi novega 5-tarifnega merjenja porabe električne energije.

Prihaja nov način merjenja porabe elektrike

V današnjem času je natančno merjenje porabe energije ključnega pomena za učinkovito upravljanje z energijo in zmanjšanje stroškov. Novo 5-tarifno merjenje električne energije omogoča bolj prilagojeno in pravično obračunavanje omrežnine glede na priključno moč. Predstavljamo kaj prinaša novo 5-tarifno merjenje porabe električne energije, kakšne spremembe se nam obetajo, okoljske in ekonomske vplive na gospodinjstva in podjetja, subvencije, ki so na razpolago ter učinkovite rešitve za tiste, ki želijo namestiti sončno elektrarno in so zamudili NET Metering.

Kaj je 5-tarifna energijska meritev?

5-tarifno merjenje porabe električne energije je napreden sistem merjenja porabe energije, ki omogoča obračunavanje energije glede na pet različnih tarif. Te tarife so prilagojene glede na čas dneva, sezono in druge dejavnike, kar omogoča bolj natančno in pravično obračunavanje porabe energije.

V primerjavi s tradicionalnimi metodami merjenja energije, ki običajno temeljijo na enotni tarifi, 5-tarifna meritev omogoča bolj dinamično in prilagodljivo upravljanje z energijo.

Kakšne spremembe se nam obetajo pri obračunavanju omrežnine?

Nova pravila za obračunavanje omrežnine za priključno moč prinašajo pomembne spremembe. Omrežnina se bo zdaj obračunavala glede na dejansko porabo energije v različnih časovnih obdobjih (glede na čas dneva in sezono), kar bo uporabnike prisililo k bolj učinkoviti rabi energije. Razlogi za uvedbo teh sprememb so predvsem v želji po zmanjšanju obremenitev omrežja v času konic in spodbujanju trajnostne rabe energije.

Stroški električne energije za porabnike se bodo različno spremenili glede na njihovo porabo, predvsem pa bodo stroški zelo odvisni od profila porabnika.

Ključni elementi za obračun bodo DOGOVORJENA OBRAČUNSKA MOČ in PRESEŽNA MOČ ter število prekoračitev v posameznih časovnih blokih, na podlagi katerih bo za prekoračitve treba plačati penale. V nadaljevanju vam bomo prikazali 2 praktična primera prihodnjega obračunavanja električne energije glede na profil uporabnika – primer za stanovanjsko hišo.

Časovnih blokov bo pet, v posameznem dnevu pa lahko nastopijo trije različni časovni bloki. Najdražji bo časovni blok 1, ta se pojavi le v višji sezoni, najcenejša bo uporaba omrežja v časovnem bloku 5, ki nastopi le v nižji sezoni.

Novi časovni bloki obračunavja električne energije in omrežnine

Spodnja preglednica ponazarja bloke od najdražjega (1) do najcenejšega (5) časovnega obdobja.

Časovni blok B
Obdobje 1 2 3 4 5
Višja sezona Delovni dan

7.00 do 14.00

16.00 do 20.00

6.00 do 7.00

14.00 do 16.00

20.00 do 22.00

0.00 do 6.00

22.00 do 24.00

Dela prost dan

7.00 do 14.00

16.00 do 20.00

6.00 do 7.00

14.00 do 16.00

20.00 do 22.00

0.00 do 6.00

22.00 do 24.00

Nižja sezona Delovni dan

7.00 do 14.00

16.00 do 20.00

6.00 do 7.00

14.00 do 16.00

20.00 do 22.00

0.00 do 6.00

22.00 do 24.00

Dela prost dan

7.00 do 14.00

16.00 do 20.00

6.00 do 7.00

14.00 do 16.00

20.00 do 22.00

0.00 do 6.00

22.00 do 24.00

Ure dneva

Višja sezona: november, december, januar, februar
Nižja sezona: marec, april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober

Več o novem načinu obračunavanja električne energie si lahko preberete tukaj.

Hišni odjemalci z velikimi špicami v porabi (toplotna črpalka, električni avto, …), ki dosežejo visoke obračunske moči (>10 kW), bodo sedaj za obračunsko moč plačevali precej več, kot so prej. Takšni porabniki bodo vsekakor najbolj primerni za vgradnjo baterijskih hranilnikov, kateri bodo pripomogli k zmanjševanju stroškov. Odjemalci brez velikih špic v porabi pa bodo sedaj plačevali manj. V segmentu industrije bodo visokoenergetski porabniki priklopljeni na srednjo in visoko napetost ter sedaj plačevali od 3 do 4-kratnik cene za omrežnino ter obračunsko moč, saj se njihova moč sedaj merila 24/7.

Okoljski in ekonomski učinki na gospodinjstva in podjetja

Gospodinjstva lahko izkoristijo prednosti novega sistema za zmanjšanje stroškov energije s prilagajanjem svoje porabe glede na različne tarife. Na primer, lahko premaknejo uporabo energetsko intenzivnih naprav v časovne intervale z nižjimi tarifami. Podjetja, zlasti tista v industrijskem in poslovnem sektorju, lahko prav tako prilagodijo svoje proizvodne procese in delovanje glede na tarife, kar jim omogoča optimizacijo stroškov energije. Alternativa ročni spremljavi je vgradnja baterijskega zalogovnika za shranjevanje električne energije in pametne naprave za upravljanje proizvodnje ter porabe električne energije – SG Connect.

Nova 5-tarifna energijska meritev prispeva tudk k zmanjšanju ogljičnega odtisa, saj spodbuja učinkovitejšo rabo energije in zmanjšuje obremenitve omrežja v času konic. To prispeva k trajnostni rabi virov in zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Ekonomski učinki na širšo družbo in energetski trg so prav tako pozitivni, saj omogočajo bolj stabilne cene energije in zmanjšujejo potrebo po investicijah v nove energetske vire.

Subvencije za sončne elektrarne

Za tiste, ki želijo namestiti sončno elektrarno in so zamudili NET Metering, obstajajo še druge možnosti. Borzen je dne 7. junija 2024 objavil nove variante subvencij, ki so namenjene spodbujanju namestitve sončnih elektrarn. Te subvencije lahko bistveno zmanjšajo začetne stroške investicije in omogočijo hitrejšo povrnitev vloženih sredstev.

V tem članku se bomo osredotočili na 2 subvenciji, in sicer:

Fizične osebe brez NET Meteringa

 • SE in hranilnik EE: 675 €/kW, max 40 % investicije
 • SE brez hranilnika: 250 €/kW, max 25 % investicije
 • Skupnostna SE in hranilnik: 725 €/kW, max 45 % investicije
 • Skupnostna SE brez hranilnika: 300 €/kW, max 30 % investicije

Pomembno: subvencija “krije” 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest

Več informacij →

Pravne osebe

 • do 45 % skupnih stroškov za velika podjetja
  (več kot 250 zaposlenih, letni promet presega 50mio € in/ali letna bilančna vsota presega 43mio €)
 • do 55 % skupnih stroškov za srednja podjetja
  (do 250 zaposlenih, letni promet ne presega 50mio € in/ali letna bilančna vsota ne presega 43mio €)
 • do 65 % skupnih stroškov za mikro in mala podjetja
  (MIKRO do 10 zaposlenih, letni promet ne presega 2mio €, MALO do 50 zaposlenih, letni promet ne presega 10mio €)

Več informacij →

Tip elektrarne Subvencija Velika podjetja Srednja podjetja Mala podjetja in skupnosti
A – proizvodnja električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije
SE 180 €/kWe 1 MW 6 MW 6 MW
SE – prostostoječa 215 €/kWe 1 MW 6MW 6 MW
SE elektrarna s kulturno-varstvenim soglasjem 350 €/kWe 1 MW 6 MW 6 MW
SE, ki bo pokrivala zunanje nepokrite parkirne prostore 350 €/kWe 1 MW 6 MW 6 MW
SE – skupnostna 250 €/kWe 1 MW 6 MW 6 MW
B – hranilnik električne energije 225 €/kWh vezano na moč naprave

*kWe – nazivna električna moč naprave
*kWh – kapaciteta hranilnika

Maksimalna dodeljena vrednost za posamezno podjetje je 25 milijonov €.

Prikaz primera, kako bo v prihodnje lahko prihajalo do nekontroliranih prekoračitev dogovorjene moči in zakaj je potrebna investicija v hranilnik električne energije s pametnim števcem?

Poenostavljen primer, kako lahko nekotrolirano nastane prekoračitev porabe električne energije:

Primer enostanovanjske hiše

Priključna moč (varovalke 3×25 A) 17 kW
Obračunska moč 10 kW
Skupna dogovorjena moč po blokih Moč
Blok 1 5 kW
Blok 2 5 kW
Blok 3 7 kW
Blok 4 7 kW
Blok 5 7 kW
Stalni porabniki električne energije Moč
Razsvetljava 200 W
Hladilne naprave (hladilnik, zmrzovalna skrinja, …) 800 W
Multimedijske naprave (TV, računalniki, polnilci, routerji, …) 500 W
Skupna stalna poraba električne energije 1.500 W

Prikazujemo poenostavljen primer, kjer želimo predstaviti,  kateri so stalni porabniki električne energije in so tudi bolj predvidljivi.

V nadaljevanju pa prikazujemo večje porabnike, ki pa se uporabljajo na ad-hoc principu in, ki lahko pri hkratni uporabi hitro povzročijo nekontrolirano preseganje dogovorjene moči in s tem višje stroške zaradi prekoračitev.

To so porabniki, ki se uporabljajo v gospodinjstvih in jih je, sploh pri večjem številu oseb v gospodinjstvu, zelo težko nadzorovati, da se uporabljajo na način, da ne bi povzročali prekoračitev.

Porabniki z visoko močjo, ki povzročajo nekontrolirane prekoračitve Moč Okviren čas
dnevne porabe
Toplotna črpalka (gretje, sanitarna voda, …) 2.000 W 4,0 h
Indukcija kuhalna plošča 1.000 W 1,0 h
Fen za sušenje las 1.500 W 0,25 h
Pomivalni stroj 1.500 W 1,5 h
Sušilni stroj 2.500 W 1,5 h
Pralni stroj 1.000 W 1,0 h
Toaster 1.000 W 0,25 h
Grelnik vode 1.500 W 0,25 h
Pečica 2.000 W 1,0 h
Infra peč 1.000 W 0,5 h
Likalnik 2.000 W 1,0 h
Klimatska naprava 1.000 W 2,0 h
Električni avto do 7.200 W 5,0 h

Posebno pozornost bomo v prihodnje morali nameniti tudi polnjenju električnih vozil.

5-tarifni sistem

Kot vidimo na svojem primeru lahko že hkratna uporaba le dveh naprav povzroči presežek dogovorjene moči znotraj časovnega bloka, kar zna biti zelo drago pri preseganju moči v blokih 1 in 2.

Glede preseganja moči pa je vseeno ali gre za redke velike presežke ali več majhnih pogostih presežkov.

Zima Blok 1 (redek velik presežek): 5 kW 20h Blok 1
Znižanje obračunske moči na 5 kW za blok 1 in 2 (ostali naredijo minimalno spremembo)
Letna poraba: 10 MWh (enotna tarifa)
Presežek 5 kW nad dogovorjeno močjo se v tem primeru preseže vsak delovni dan za 1h zaradi:
– Istočasne uporabe večjih porabnikov.
– Uporabe enega velikega porabnika brez oziranja na blok.
– Nenadzorovan skok v porabi, ker se peakshaving funkcija ne uporablja oz. stranka nima hranilnika NGEN.
Poletje Blok 2 (redek velik presežek): 5 kW 20h Blok 2
Znižanje obračunske moči na 5 kW za blok 1 in 2 (ostali naredijo minimalno spremembo)
Letna poraba: 10 MWh (enotna tarifa)
Presežek 5kW nad dogovorjeno močjo se v tem primeru preseže vsak delovni dan za 1h zaradi:
– Istočasne uporabe večjih porabnikov.
– Uporabe enega velikega porabnika brez oziranja na blok.
– Nenadzorovan skok v porabi, ker se peakshaving funkcija ne uporablja oz. stranka nima hranilnika NGEN.
Okvirna razlika glede na 2-tarifno trenutno stanje zaračunavanja Zima → 709,68 €
Okvirna razlika glede na 2-tarifno trenutno stanje zaračunavanja Poletje → 346,64 €
Skupna okvirna razlika glede na 2-tarifno trenutno stanje zaračunavanja → 1.056,32 €
Zima Blok 1 (pogost manjši presežek): 2,5 kW 80h Blok 1
Znižanje obračunske moči na 5 kW za blok 1 in 2 (ostali naredijo minimalno spremembo)
Letna poraba: 10 MWh (enotna tarifa)
Presežek 2,5 kW nad dogovorjeno močjo se v tem primeru preseže vsak delovni dan za 4h (to je obdobje od 16h-20h,
ko so vsi doma in vse tudi 99 % gospodinjskih opravil opravlja):
– Splošna uporaba hišnih aparatov.
– Uporabe enega standardnega porabnika (sušilnik za lase) brez oziranja na blok.
– Nenadzorovan skok v porabi, ker se peakshaving funkcija ne uporablja oz. stranka nima hranilnika NGEN.
Poletje Blok 1 (pogost manjši presežek): 2,5 kW 80h Blok 2
Znižanje obračunske moči na 5 kW za blok 1 in 2 (ostali naredijo minimalno spremembo)
Letna poraba: 10 MWh (enotna tarifa)
Presežek 2,5 kW nad dogovorjeno močjo se v tem primeru preseže vsak delovni dan za 4h (to je obdobje od 16h-20h,
ko so vsi doma in vse tudi 99 % gospodinjskih opravil opravlja):
– Splošna uporaba hišnih aparatov.
– Uporabe enega standardnega porabnika (sušilnik za lase) brez oziranja na blok.
– Nenadzorovan skok v porabi, ker se peakshaving funkcija ne uporablja oz. stranka nima hranilnika NGEN.
Okvirna razlika glede na 2-tarifno trenutno stanje zaračunavanja Zima → 709,68 €
Okvirna razlika glede na 2-tarifno trenutno stanje zaračunavanja Poletje → 346,64 €
Skupna okvirna razlika glede na 2-tarifno trenutno stanje zaračunavanja → 1.056,32 €

Penali so ne glede na tip gospodinjstva lahko zelo veliki. Brez načina rezanja konic in s tem »držanjem« porabe na smiselnem nivoju bo uporabnik imel samo v zimskem času toliko finančnih izgub, da ne bo smel izkoristiti prednosti zmanjševanja obračunske moči.

Kako lahko vplivamo na upravljanje porabe električne energije, da ne bo prihajalo do nekontroliranih prekoračitev porabe električne energije?

Rešitev je slovenski proizvod SG Connect

Za vas smo pripravili primer izvedbe investicije v sončno elektrarno in baterijski hranilnik, s katerim lahko učinkovito upravljamo proizvodnjo in porabo električne energije. Nudimo vam rešitev na ključ z montažo, zagonom in vzdrževanjem:

Primer investicije Vrednost
Sončna elektrarna 10 kW (varovalke 3x20A) 9.000 €
Baterijski hranilnik 11 kWh + Smartbox 9.500 €
Montaža 3.000 €
Skupna vrednost investicije 21.500 €
Subvencija – 6.750 €
Neto vrednost investicije 14.750 €
Ocenjen strošek elektrike in penalov (letno) 2.900 €
Doba povračila s subvencijo (v letih) 5,1
Doba povračila brez subvencije (v letih) 7,4

Mreža certificiranih elektroinštalaterjev

Pomemben vidik pri namestitvi sončne elektrarne je še posebej izbira zanesljivega izvajalca. V Rexelu zagotavljamo mrežo več kot 30 certificiranih elektroinštalaterjev po celotni Sloveniji, ki zagotavljajo kakovostno montažo, zagon in vzdrževanje sončnih elektrarn ter sistema SG Connect.

Z izbiro certificiranega elektroinštalaterja bo vaša sončna elektrarna delovala optimalno in brez težav. Poleg same namestitve je ključnega pomena tudi redno vzdrževanje sončne elektrarne. Certificirani elektroinštalaterji ponujajo celovite storitve, ki vključujejo montažo, zagon in vzdrževanje. Redno vzdrževanje zagotavlja dolgo življenjsko dobo in optimalno delovanje vaše sončne elektrarne, kar prispeva k večji energetski učinkovitosti in nižjim stroškom.

Pomemben korak naprej v upravljanju porabe energije

Nova 5-tarifna energijska meritev predstavlja pomemben korak naprej v upravljanju porabe energije. Povečana natančnost, prilagodljivost tarif in spodbujanje učinkovitejše rabe energije so le nekatere izmed prednosti, ki jih prinaša inovativni sistem SG Connect. Za tiste, ki želijo namestiti sončno elektrarno in so zamudili netmetering, so na voljo nove subvencije, mreža certificiranih elektroinštalaterjev ter možnosti montaže, zagona in vzdrževanja. Kljub nekaterim izzivom je prehod na 5-tarifno energijsko meritev ključnega pomena za prihodnost energetske učinkovitosti in trajnostne rabe virov.

Rexel – vaš zanesljiv partner

Z znanjem in izkušnjami vam lahko naša ekipa ponudi celovito rešitev in izdelke za vaše projekte na področju zelene energije. Poskrbimo za idejno zasnovo, načrtovanje, projektno dokumentacijo, pridobivanje nepovratnih sredstev (subvencij), eko kreditov, strokovno izvedbo in vzdrževanje sistemov za samooskrbo z obnovljivimi viri energije.

Izkušena ekipa strokovnjakov Rexel vam v samo 48 urah* pripravi individualno ponudbo z rešitvijo po meri, obenem pa zagotavlja osebni pristop in celovit servis.

*velja v obdobju delovnih dni

Deli objavo na...

Nadaljujte z branjem

Sorodne objave