Uredba EU CPR požarne varnosti pri vgradnji kablov

Uredba EU CPR požarne varnosti pri vgradnji kablov

Objavil/a |Datum objave: 15. 03. 2024|Oznake: , , |

Varnost je ključni vidik, ki ga je treba upoštevati pri izgradnji novega objekta. Oceniti je treba vse možne situacije, s katerimi se lahko soočite pri izvedbi elektro inštalacij. Potrebno je zagotoviti maksimalno varnost. Zato je bilo na evropski ravni vzpostavljenih več meril za razvrščanje kablov in ocenjevanje njihove ustreznosti po certifikacijski nomenklaturi. Glavno merilo razvrščanja električnih kablov po novi evropski CPR 305/2011 v osnovi analizira dva vidika. Prvi, odziv električnih kablov na ogenj (CPR požarna skladnost) in drugi, njihovo oddajanje nevarnih snovi.

Označevanje kablov glede na požarno odpornost

UREDBA EU CPR 305/2011

Vsak kabel je glede na rezultate preizkusa odziva na ogenj po standardu SIST EN 50575 in v njem navedenem standardu EN 13501-6, razvrščen v Euroclass tabelo v sedem požarnih razredov:

 • razredi (ca) : Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca in Fca.

Najboljše lastnosti imajo kabli z oznako Aca, najslabše lastnosti pa kabli z oznako Fca. Črka pomeni razred, številka pomeni podrazred, kratica (ca) je kratica za angleški izraz za kabel.

Za kable, ki so razvrščeni v razrede od Dca do B1ca, je v skladu z EN 13501-6 predpisano še dodatno preizkušanje in ocenjevanje glede sproščanja škodljivih snovi pri gorenju. Pri tem se ocenjuje predvsem sproščanje naslednjih snovi:

 • dima,
 • gorečih kapljic,
 • korozivnih plinov.

Kabli, ki so razporejeni v razred od D do B1, imajo tako še dodane oznake, in sicer za:

 • izločevanje dima (oznake z začetno črko »s« in številko ter dodatno malo črko),
 • označevanje za goreče kapljice (oznake z začetno črko »d« in številko),
 • označevanje za sproščanje korozivnih plinov (oznake z začetno črko »a« in številko).
Razredi CPR

POMEMBNO: Preizkus mora opraviti pooblaščeno telo (Notify Body – NB, Notify Laboratory – NL), ki klasifikacijsko poročilo pošlje proizvajalcu.

Požarni razred (ca) Preizkusna metoda (standard) Dodatni preizkus (oznake)
A EN ISO 1716
B1 EN 50399 in EN 60332-1-2 Dim (s1a, s1b, s2, s3)

EN 50399/EN 61034-2

Goreče kapljice (d0, d1, d2)

EN 50399

Korozivni plini (a1, a2, a3)

EN 50267-2-3

B2
C
D
E EN 60332-1-2
F

Označevanje kablov v skladu s SIST EN 50575

Standard SIST EN 50575 in zahteve, ki so navedene v njem, zajemajo energetske, komunikacijske in krmilne kable, ki so trajno vgrajeni v gradbeni objekt ne glede na napetostni nivo. Kabli, ki niso trajno vgrajeni v objekt (podaljški, gradbišča itd.), ne zapadejo pod zahteve tega standarda. Prav tako je izjema notranje ožičenje aparatov ter električnih in komunikacijskih omar.

V skladu s standardom mora biti kabel označen z obveznimi in neobveznimi oznakami, ki morajo biti čitljive in se ne smejo obrabiti. Ni obvezno, da so oznake vtisnjene na plašču kabla (je priporočeno), morajo pa biti v deklaraciji in na kabelskem bobnu.

Vsi kabli morajo biti v skladu s SIST EN 50575:2014 označeni z naslednjimi oznakami:

 • izvor kabla (oznaka proizvajalca ali blagovne znamke) ali identifikacijska številka,
 • opis proizvoda ali kodna označba,
 • odziv na ogenj.

Vsak kabel, ki zapade pod CPR ter SIST EN 50575 mora biti razvrščen in označen glede na razred:

 • dima,
 • gorečih kapljic,
 • korozivnih plinov.

V Rexelu vam nudimo sledeče tipe kablov

Preverite našo ponudbo kablov in vodnikov po odličnih cenah, zaradi bogate zaloge pa zanesljivo zadovoljujemo potrebe naših strank pri njihovih projektih. Za vse ponudbe in projekte, pa se za povpraševanja ter ponudbe obrnite na vašega skrbnika.

Ne dolgo nazaj pa smo naši spletni trgovini dodali tudi novo funkcionalnost na področju ožičenja, ki omogoča nakup odrezanih koncev kablov po nižjih cenah.

Nakup odrezanih koncev kablov je preprost, v spletni trgovini vam pri vsakem tipu kabla sistem prikaže trenutno razpoložljivost koncev kablov, njihovo dolžino in ceno, ki je tudi ugodnejša od redne.

Vodniki

Tip/naziv CPR požarni razred
H05V-K CPR Eca
HU7V-K CPR Eca
H07V-U CPR Eca
H07Z-K CPR Eca
H07Z1-K CPR Cca-s1b, d1, a1
H07Z1-K CPR B2ca-s1b, d1, a1

Kabli za zvočnike in Koax

Tip/naziv CPR požarni razred
Koaksialni RG 58 50Ohm CPR Eca
Koaksialni RG 59 75Ohm PVC CPR Eca
Koaksialni SAT 5 75Ohm PVC CPR Eca
RG 6 LSZH BE CPR Cca- s1b, d1, a1
Kabel za ozvočenje LFZ-XY/PRN TRANSPARENT CPR Eca
Kabel za ozvočenje LI-YZ/FRH CPR Eca

Energetski kabli

Tip/naziv CPR požarni razred
EYY CPR Eca
NYY CPR Eca
E-AYY CPR Eca
NAYY CPR Eca
NA2XY CPR Eca
N2XH CPR Cca- s1b, d1, a1
N2XH CPR B2ca- s1b, d1, a1
FG16OR16 CPR Cca- s1b, d1, a1
RV-K CPR Eca
FG16OM16 CPR Cca- s1b, d1, a1
RZ1-K CPR Cca- s1b, d2, a1
RZ1-K CPR Cca- s1b, d1, a1

Krmilni in podatkovni kabli

Tip/naziv CPR požarni razred
YLSY-JB CPR Eca
YSLY-JZ CPR Eca
HSLH CPR Cca-s1b, d1, a1
HSLCH CPR Cca-s1b, d1, a1
LIYCY CPR Eca
LIHCH CPR Cca-s1b, d1, a1
U/UTP Cat5,6, PVC CPR Eca
U/UTP Cat5,6, LSOH CPR Dca-s2, d2, a1
U/FTP Cat6,6A LSOH CPR Dca-s2, d1, a1
U/FTP Cat6,6A LSOH CPR B2ca- s1b, d1, a1
S/FTP Cat7 LSOH CPR Dca- s2, d2, a1

Alarmni kabli in BUS

Tip/naziv CPR požarni razred
J-Y(St)Y BMK RD CPR Eca
JB-H(St)H BMK RD LSOH CPR Eca
Li-H(St)H ALARM C-4 CPR Cca-s1, d2, a1
J-H(St)H BMK HP CPR B2ca-s1b, d1, a1
PROFINET Ind. Ethernet Siemens CPR Cca-s1, d2, a1
PROFIBUS Siemens VIJOLČEN CPR Eca
Kabli za zvočnike LIYY CPR Eca
Kabli za zvočnike LIHH CPR Eca
J-H(St)H BUS LSZH CPR Dca-s2, d2, a1
U/FTP Cat6,6A LSOH CPR Cca- s1, d2, a1

Inštalacijski/krmilni kabli

Tip/naziv CPR požarni razred
(N)YM CPR Eca
NYM CPR Eca
FROR16 CPR Cca-s2, d0, a3
NHXMH CPR Cca-s1b, 1, a1
NHXMH CPR B2ca-s1b, d1, a1

Ostalo ponudbo najdete na naši B2B spletni trgovini, kjer lahko naročujete izdelke 24/7:

Deli objavo na...

Nadaljujte z branjem

Sorodne objave